Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för mars, 2015

Vilken slags läkare är du? En Nat-uro-pathic doktor? (Nat-ur-vägs doktor) Vad är det?

Medan den svenske molekylär-cellbiologen, professor Dan Larhammar anser att homeopatiska medikamenter är verkningslösa och förkastar homeopatin som en slags rotten cherrypicking tycker samtidigt många av hans utländska kollegor tvärtom, nämligen att de många gånger är mer pålitliga än kemikaliemedikamenter. Professor Larhammar gör sina utlåtanden i form av att vara expert! Samtidigt som detta, vågar jag mig – genom personlig erfarenhet – påstå att hans kanadensiske kollega Dr Adam McLeod, som har examen i såväl molekylärbiologi som en doktorsexamen i Naturopathic Medicin är den verkliga experten inom området. Dr Adam McLeod menar att såväl homeopati som många andra så kallade alternativa behandlingssätt enbart är av gynnsam karaktär mot ohälsa. Adam startade för ett tag sedan upp Hälso- och Sukvårdskliniken YaletownNaturopathicClinic där ett brett spektrum av terapier erbjuds. Fastän att traditionell medicin ej utesluts vid t.ex. cancer så används mest naturliga behandlingsformer, med gott resultat.

Här nedan finns en lättfattad förklaring om vad en Naturopathic dr. är för någonting ~ och med allt snöpligt bagage från det svenska hälso- & sjukvårdssystemet kan jag inte önska annat än att denna form av läkarutbildning också skulle få ett starkt fäste i detta land.

Översättning: Carina Ehlers

Du är, vilken typ av läkare?

Artikel skriven av Dr. Michael Stanclift. N.D.               Länk till originalartikel

dreamhealer äppelbild

”Vänta, vilken slags läkare är du? En Nat-uro-pathic doktor? (Nat-ur-vägs doktor) Vad är det?”

Jag får denna fråga hela tiden. Det är inte så konstigt när det kommer från någon jag träffar på ett café eller på ett flygplan, men frågan kommer fortfarande även från andra läkare. I själva verket är det förvånande när någon (utanför Seattle eller Portland) faktiskt har hört talas om vad jag gör. För att vara rättvis så hade jag själv aldrig hört talas om audionom förrän en man flyttade in som en rums kamrat.

Mitt yrke är ganska nishat och vi är ännu inte legitimerade/licensierade i varje delstat. Naturläke doktorer Naturopathic doctors (NDs) är för närvarande legitimerade att utöva sin profession som  läkare i 16 stater, och två  amerikanska områden, och fem provinser i Kanada.

Förmodligen skulle vi inte klara av något populärt TV program som House eller Grey’s Anatomy.  Att i förebyggande syfte arbeta med hjärtsjukdom och cancer genom kosten eller hjälpa någon att bryta mönster av sömnlöshet är inte alls lika spännande som sällsynta diagnoser eller etiskt tvivelaktig transplantations kirurgi. När ”alternativa” tillvägagångssätt för hälsan presenteras i dessa TV program kan det istället vara för att patienten är sjuk. Ironiskt nog, med tanke på den numer berömda JAMA artikel rapporteringen ”medicinsk behandling” som den ledande dödsorsaken i USA.

När jag säger ”naturläke doktor” (naturopathic doctor) väcks det hos vissa människor idéer om trollstavar, trolldrycker och Kramers holistiske healer vän i Seinfeld. Dessa former av TV-clip (om än underbara) belyser missuppfattningarna kring det vi gör. Förhoppningsvis kan denna artikel komma att bidra och klargöra vilken typ av utbildning en ND får och vad de kan göra.

Legitimerade Naturläke Läkare Har Vetenskaplig Medicinsk Utbildning.

Sökanden till ackrediterade naturläke medicin högskolor behöver en kandidatexamen (bachelor’s degree) och en konkurrenskraftig GPA i vetenskaplig nödvändig förutsättning, precis som sökanden till ”vanlig” medicinska läkarutbildnings skolor. Efter antagning är utbildningen upplagd så att man arbetar av de två första åren av naturläke och ”konventionella” läkarutbildningen, då de är jämförbara både i ämnen och antal timmar av praktik. Vi lär oss alla grundläggande medicinska, vetenskapliga discipliner såsom anatomi, patologi, och biokemi. Till skillnad från Kramers holistiske vän, lär vi oss att använda samma labb, fysiska prov, och medicinsk avbildning (röntgen, CT, MRI) som sjukhus och kliniker använder för att diagnostisera sjukdomar och övervaka hälsan. Det är ganska ovanligt för mig att ta fram ett trollspö eller att få någon att dricka en kopp te och bära struthatt.

Vår kliniska utbildning är lite annorlunda än ”konventionellt” medicinskt tjänsteutövande. Som ND studenter, spenderar vi vår kliniska tid på husläkarpraktik (öppenvård), under överseende av en närvarande (oftast ND) läkare. Vår utbildning omfattar mindre kirurgiska ingrepp, som att ta bort en leverfläck dock går vi inte in på större operationer som sker på sjukhus. Istället för att rotera genom olika medicinska specialiteter, lär vi när och hur man refererar till specialister för att diagnostisera eller behandla tillstånd bortom vår räckvidd. På likadant sätt som för alla andra husläkare. Det finns några få tillgängliga specialistutbildningar för NDs och eftersom all vår kliniska tid spenderas inom allmän medicin, tenderar vi att gå direkt in i den privata sektorn med andra medicinska aktörer.

Beroende på tillstånd, täcker vår naturläke läkarlegitimation allt från kostråd till läkemedel och sy ihop sår. I Kalifornien är min läkarlegitimation t.ex. nästan identisk med sjuksköterska eller läkarassistent. I Washington och Oregon täcker legitimationen en mer omfattande praxis och ND vård täcks av nästan alla försäkringsbolag. Tyvärr täcker inte sjukförsäkringen ND tjänster i varje delstat där vi är legitimerade/licensierade att arbeta, men vår professionella organisation AANP arbetar för att ändra på det.

Naturläke Medicin Är Inte Samma Sak som Homeopati

Homeopati innebär att ge ett läkemedel i en mycket liten dos. Vetenskapligt vet vi inte varför det fungerar, då doserna är så små. Naturläke medicin är inte hur läkemedel specifikt ges, utan baseras utifrån våra 6 principer. Naturläke medicin hänvisar till en metod att behandla människor, och tenderar att gynna naturliga och forcerande ingripanden. Våra patient behandlingar kan inkludera kost förändringar, näringskompletterande ämnen, motion, örtmedicin, farmaseptiska läkemedel, eller homeopati. Så homeopati kan bli en del av en ND:s behandlingsplan, men det är inte det enda verktyget i ”boden”. Som sagt så kan andra medicinska aktörer också använda homeopati och det gör dem inte till naturläke doktorer.

Naturläke Läkare Arbetar Tillsammans med Medicine Läkare

En del människor antar att NDs är emot ”konventionell” medicin, med detta är inte sant.  Hälso- och sjukvård är bäst att ges av ett team och NDs är bara en del av laget. Det finns tillfällen när vi ”lyser” och andra tillfällen då specialister och andra medicinska discipliner lämpar sig bäst för uppgiften. Vi hänvisar våra patienter till kirurger, kardiologer och ERs när det framstår klart att deras förhållanden ligger bortom vår räckvidd av utbildning.

Naturläke Läkare och ”Naturläkare” Är Olika Saker (Naturopathic Doctors and ”Naturopaths”)

Detta är förmodligen en av de mest förvirrande saker i vårt område. Även i en delstat som Kalifornien, där NDs legitimeras som medicinska aktörer och termen ”naturläke doktor” är skyddad enligt lag, kan människor med tvivelaktig utbildning kalla sig själva för ”naturläkare”. Den som agerar som ”naturläkare” (naturopath) kan ha sina klienter så länge de inte ”utövar läkaryrket.” För patienter finns det lyckligtvis nationella och statliga yrkesorganisationer avseende NDs och avdelningar i varje delstat som kontrollerar någon som du skulle vilja träffa och som ser att de har klarat sina lagstiftade tentamen och har en giltig legitimation. Varje legitimerad ND blir inte medlem i deras professionella organisation (som jag själv, eftersom jag bor utanför USA), men det är ett bra ställe att börja med när man letar efter någon i sitt område.

En annan sak som patienter måste se upp med är människor som annonserar sig själva som en ND (eller NMD) utan innehav av licens/legitimation. Jag har rapporterat flera sådana personer till Kaliforniens Naturläke Hälsovårds Kommitté under det senaste året. Så sensmoralen i historien är att kontrollera så att din vårdgivare har aktuell licens utfärdat av staten (de bör även synliggöras för dig att se på deras mottagning).

Vad är det som gör Naturläke Läkaren Annorlunda

Våra patienter berättar ofta för oss att den ansikte-mot-ansikte tid som vi spenderar med dem är mycket längre än den som andra läkare de har mött har erbjudit. Vi spenderar den tiden för att lära känna dem fysiskt, emotionellt och ofta själsligt. När en speciell rekommendation eller receptförskrivning ska göras, spenderar vi tid med att förklara behandlingsalternativen och svarar på frågor. Vi strävar efter att lära våra patienter om deras hälsa och hur de kan ta hand om den.

Våra behandlingar rekommenderar användning av den terapeutiskt gällande ordningen, där vi börjar med att lägga grunden för sund livsstil och använder hög-forcerande ingripanden (som specifika näringsämnen, läkemedel och operationer då omständigheter är svåra). På detta sätt arbetar vi också med patienter som inte har utvecklat någon sjukdom och försöker helt enkelt förbättra deras hälsa, vare sig det är fysiskt, emotionellt eller själsligt. Vi tar hänsyn till termen ”hälso vård” från dess sanna innebörd.

Vi vet att våra patienter bokstavligen är atomer, molekyler, celler och organ, men vi uppskattar det som de är så mycket mer än de fysiska komponenterna. Var och en av oss existerar unikt i världen, med olika värderingar och prioriteringar, och som NDs tror vi att hälso vård bör återspegla detta.

Så javisst, en del av oss är lite känsliga. Men det är inte allt som vägleder vår praktik. Kom ihåg, naturläke läkare går på riktiga läkarutbildningar. Vi tar riktig reglerad examen. Vår ”hippa” medicin fungerar och det vi gör blir alltmer mindre ”alternativt” och mer ”konventionellt” för var dag som går.

Words of Wisdom

Taoism: Shit happens

Confucionism: Confucius says: ”Shit happens”

Buddhism: If shit happens, it isn’t really shit

Zen: Whai is the sound of shit happening?

Hinduism: This shit has happened before

Islam: If shit happens, it is the will of Allah

Protestantism: Let the shit happen to someone else

Catholicism: If shit happens, you deserve it

Judaism: Why does shit always happen to us?

Sufism: The wise man never notices shit happening

Christian Science: If shit happens, pretend it doesn’t really exist

Solipsism: Shit happens because I wish it

Mysticism: Just experience shit happening

Asceticism: If shit happens, renounce it

Agnosticism: Nobody knows why shit happens

Gnosticism: I know why shit happens but won’t tell you

Atheism: Shit just happens and that’s all there is to it

Cartesianism: Shit happens to me, therefore I exist

Platonism: There is ideal shit happening somewhere

Stoicism: I don’t care if shit happens

Epicureanism: Let’s party while shit doesn’t happen

Cynicism: Of course shit happens

Occultism: Shit materializes from other planes of existence

Terrorism: Shit will happen unless you do as I say

Pollyanism: It’s so nice that shit happens!

Puritanism: S** can happen all day as long as you don’t call it that

Behaviorism: You are conditioned to having shit happen

Freudianism: If shit happens, it’s your mother’s fault

Parapsychology: Shit happens without material causes

Surrealism: Purple shit happens near melting clocks

Cubism: If shit happens, you won’t recognize it

Cultural relativism: Shit happens everywhere differently

Optimism: If shit happens, we’ll find a way to use it

Pessimism: If shit happens, there won’t be enough for everybody

Tabloid Sensationalism: Green shit from Mars happens to Elvis clone

Biblical Creationism: Shit happens because God created it

Secular Humanism: Shit happens because it evolved from primitive shit

Scientific Reductionism: If shit happens, find out what kind exactly

Scientific Obscurantism: Amorphous excrement does occur in given cases

Bureaucracy: I don’t care if shit happens as long as you fill out the forms

Feminism: Women demand to have shit happen

Ecology: If organic shit happens, it’s OK

Capitalism: Let’s profit from shit happening

Socialism: If shit happens, let’s distribute it equally

Patriotism: Our shit is better than your shit

Conservatism: They don’t make even shit happen like they used to

Liberalism: Shit shouldn’t happen tomorrow

Classical Physics: Shit does not ‘happen’, it just moves around

Quantum Physics #1: Shit happens but you can’t say both where and when

Quantum Physics #2: Shit happens in discrete quanta called shitons

Holistic Physics: If shit happens, it happens everywhere at once

Microcomputing: If shit happens, we’ll fix it in the next version

Computer Science: All shit can in principle happen on a Turing Machine

Applied Mathematics: The probabity of shit happening approaches unity

Engineering: When shit happens, paint over

Medicine: If shit happens, take two Aspirins and call me in the morning

Economics: Shit happens because there’s a great demand for it

Politics: If shit happens, make a deal with it

Diplomacy: Let’s pretend shit doesn’t happen

https://www.youtube.com/embed/wKMP81DVLLk” target=”_blank”>Videoclip: Axel Rudi Pell – Hallelujah

FotoBlogg ~ Mina första exemplar av Encaustic Art

Encausticl

Encausticll

Encausticlll

EncausticLogga

Reflektion kring händelser som ständigt kommer åter

”Det finns tillräckligt för allas behov, men inte tillräckligt för en enda mans girighet.”  – Mahatma Gandhi

Tänk alla dessa omsig-och-kringsigManipulativ1 människor som enligt mångas tycken inte gör något annat än att förorena vår planet. Ett verkligt gissel kan tyckas. Men dessa till synes riktiga uslingar har också sin givna plats i ett större perspektiv av sammanhang då de kommer i ens väg. Min uppfattning är att de ofta kan dyka upp för att faktiskt hjälpa istället för att stjälpa. Slusken kan faktiskt finnas där för att lära sin broder en läxa i att övervinna någon specifik ”åkomma” som tidigare funnits där som ett hinder för vederbörandes utveckling. Om än vi har två olika åkommor här så vågar jag mig nog ändå påstå att förövaren oftast är drabbad av en ännu svårare åkomma än offret, vilken kan yttra sig som ett förpestande gift för såväl dem själva som för hela dess omgivning.

Det kan tyckas dystert att förövaren, som i detta fall är en omsig-och-kringsig människa, inte själv förstår att hen är drabbad av ett förpestande gift som sitter djupt rotat inom. Men detta ingår enligt min uppfattning också i en större plan av sammanhang till allting som är. Under årens gång lär sig den offerdrabbade förhoppningsvis att urskilja dessa personer så att hen kan gå vidare till nästa steg i sitt liv. Själv har jag lärt mig att dessa giriga människor oftast är mycket vänliga, trevliga och tillmötesgående. Inte helt ovanligt kan man vid ett första sammanträffande samspråka med en helt bedårande person som snudd på har ett överdrivet trevligt sätt i sin framtoning. Inte heller är det ovanligt att detta är förknippat med en enorm nyfikenhet. Nyfikenheten, med en dold agenda, kan ge en fördel genom kunskapen om bytets svaga punkter. En nyfikenhet där baktankar alltid ligger på lur. Dominans över andra är också ett specifikt särdrag som naturligtvis inte heller syns vid ett inledande möte. När dessa människor sedan märker att de inte kan få sin vilja igenom bryter vredesmodet igenom. Hen blir arg och det kokar av ursinnighet under den välpolerade ytan.

Den offerdrabbade utbrister; åhh nej, inte nu igen! Varför drabbas jag alltid av denna sortens människor? Varför inte ta tillfället i akt och göra sin egen reflektion istället för att dra på sig den vanliga gamla offerrollen! Som till exempel, vad är det för lärdom jag kan tillgodogöra mig av detta tillbud? Om man tror på reinkarnation (mer reinkarnation) – vilket jag gör – då kan man se att det faktiskt kan vara nödvändigt att lära sig en så positiv hantering som möjligt ur den till synes ohanterliga  situationen som inledningsvis framträdde. Det blir som ett led i utvecklingen att evolvera, evolutionsmässigt, till en högre våglängd av sitt medvetande. När offer-utsattheten är övervunnen genom erfarenhetsmässig insikt, har ledsamhet och vrede förbytts till en mer slitstark och följsam förståelse för förövarens okunnighet. Ingenting alls blir bättre när ont möter ont. Så istället för hämndlystnad i mötet med den odräglige, kan du genom den nyvunna insikten vara en förstående och medkännande medmänniska.

I händelse av att man gång på gång råkar på samma slags arketyp av människa bör man stilla sitt sinne och reflektera över vad det kan vara som man behöver lära sig ur den återkommande belägenheten. Det kan handla om allt från hustrumisshandlare till ständigt återkommande möten med tjuvar, lögnare och giriga som använder sig av bedräglig list och skenmanöver för att styra och kontrollera sina medmänniskor. Det aktuella tillståndet upprepar sig ända fram till dess att man lärt sig läxan att hantera situationen på ett för situationen tillbörligt sätt. Om man känner att man kommit till vägs ände och ingen lösning syns kan det vara lika bra att kapitulera och gå sin egen väg. Även om man fått ärr av striden så har man ändå blivit klokare på grund av den. Men undvik hämnd! Det leder bara till att negativitet blir en del av dig. Alla gör vi misstag och när vi är mitt uppe i det kan det tyckas som en omöjlig konflikt – för båda parter – men om man lyckas så har man samtidigt kommit till en högre våglängd i sin egen utveckling.

Det handlar inte om att acceptera en illasinnad handling utan mera om att lära sig att bemästra det svåra på ett nobelt, mjukt och värdigt sätt. Som enligt den Gyllene Regeln – att så som du själv vill bli behandlad ska du också behandla din nästa. När denna förmåga har funnit sin plats hos den som tidigare blivit slagen har hen, utan att slå igen, omdanats till en mer hållbar karaktär. För den som i all kärleksfullhet är av ett mer segt och slitstarkt virke kan på ett nästan gudomligt sätt även bereda möjligheter för utveckling hos den neslige förövaren.

Inte bara läkare ~ Alla bör Förkovras och ta EgenAnsvar

Human circulatory blood system

För att ta en jämförelse utanför vårdvärlden: att du lärde dig flyga ett enmotorigt propellerplan på 1970-talet innebär inte att du per automatik kan flyga en AirbusA380 idag.


Medan jag i en årsgammal DN snappar upp rubriker som ”Kräv att svenska läkares kompetens kontrolleras” diskuteras i dagsläge den svenska sjukvårdens misslyckanden. I det förstnämnda lyfter medicinprofessorerna Olle Larkö och Eric Hanse fram vårt svenska sjukvårdssystem, där de menar att det inte känns patientsäkert därför att de svenska läkarna aldrig behöver bygga på sina specialistkunskaper. I andra länder måste läkare nämligen förkovra sig för att få ha kvar sin licens. Myndigheterna duckar dock för frågan och hänvisar istället till arbetsgivarna. Det sistnämnda handlar om läkarnas roll och om/huruvida det är fel på enskilda läkare, eller om det är kärnfrågor som undviks i svensk sjukvård.

Läkarna vars ord vi så blint lyssnar till har under senare tid alltmer skärskådats. Alltsedan internet möjliggjort för oss ”okunniga” att själva söka oss fram till kunskap om hälsa och läkning genom healing med mera, kom en naturlig undran hos den påläste om varför den hälsovårdsutövande experten fortsätter att klamra sig fast vid många gamla utnötta idéer. Samtidigt som jag önskar och hoppas på en mer dynamisk förkovring, å läkarnas vägnar, så hoppas jag att fler av oss ”okunniga” kunde vakna upp och ta ett mer egeninriktat ansvar. Vi kan nog inte lägga över hela ansvaret på dessa som vi har placerat i maktposition och sedan, när något går snett skylla allting på dem. Jag menar att vi själva bär en stor del av ansvaret för vårt eget välbefinnande och det är vi själva som är experten i våra liv.

Själv har jag gjort alla misstag man kan tänka sig och i vissa lägen fullständigt förlitat mig till våra hälsovårdsutövares expertutlåtanden. Som till exempel när jag – min intuitions vetskap till trots – visste att jag inte mådde bra av gluten så lyssnade jag istället på läkarens skarpa tonläge och följde hans uppmaning om att frossa i glutenstinna produkter under tre veckors tid. Att man kan få utslag och andningsbesvär trots uteblivet positivt resultat i blodprov kände han inte alls till. Så när läkarens kunskap är mer begränsad än ens egen måste man ha i åtanke att läkarna inte vet allting. Var och en är själv expert på sin egen Kropp- Sinne och AndeEnhet.

Att vår fysiska kropp hänger ihop och är sammanlänkad med sinnet och anden i oss är inte heller något accepterat samband inom den medicinska vetenskapen. Finge man upp ögonen för detta faktum skulle det börja ske en förändring till det bättre inom det medicinska hälsovårdssystemet. Det skulle kunna leda till en positiv utveckling som i förlängningen skulle vara till gagn för hela vårt samhälle. Alla, såväl hjälpare som hjälptagare, skulle kunna få det så mycket bättre på alla plan.

Det hela bygger förstås på en större förändring och omställning än att enbart beakta det faktum att vi alla består av en sammanlänkad Kropp- Sinne och AndeEnhet. Var och en måste förstå att det krävs att hen tar sitt eget ansvar för sina egna handlingar och tankar i alla situationer. Om vi tänker, säger och gör på ett sätt som går i linje med allas vårt bästa, har vi kommit en bra bit mot förändringen till det bättre.

En förändring på alla plan betyder att jag själv tar ansvar för vad jag föder mig med. Såväl födoämnesmässig som andlig och mental näring, av godartad karaktär, är livsavgörande för allas vår framtid. Visst kan det tyckas lätt att så här i teorin sitta och spåna, speciellt som jag själv nyligen åkte dit och på eget bevåg hamnade i den där hjälplöshets-sitsen, men undanflyktighet är som bekant en mänsklig egenskap. Så efter händelsen då jag fick ett par frakturer kände jag mig plötsligt så försvagad och bara känslan av att – ‘detta klarar jag inte själv’ – genererade en än mer försvagning och begränsad egenkraft. Med tanke på min stora kunskap kring hälsa, örter, kost, träning och så vidare är det med en titt i backspegeln svårt att förstå hur jag efter den där förkylningen för dryga året sedan kunde springa raka vägen till doktorn och be om penicillin. Speciellt som penicillinet i sin tur genererade än mer obehag genom sämre magfunktion från penicillinets dåliga bakterier. Det gick som på räls att få hela den Kropp- Sinne och AndeEnhet som är jag, i obalans.

Den fullskaliga kapitulationen vid överlämnandet av det egna ansvaret, på mindre samvetsgranna läkare, kom att förminska den egna källan till den kraft och kunskap som vi alla i grund och botten besitter. Den bedrägliga trygghetskänsla som kan infinna sig under den oftast långa väntetid på en brits i någon sjukhuskorridor är många gånger ingenting annat än just bedräglig. Vad som helst kan hända, som när min svärmor for iväg för magont. Det blev hennes sista resa. Något gick snett vid en vanlig gastroskopiundersökning.

Lyckligtvis är alla misstag – av såväl vårdtagare som av läkare – en slags välsignelser i förklädnad som man förhoppningsvis kan lära sig något nytt ifrån. Så all respekt åt läkare, men så länge de inte har utvidgade kunskaper kring människan kommer jag fortsättningsvis att ta ett steg tillbaka om någon ordination verkar mer gynnsam för läkaren än för mig.

 ~ ~ ~

Och till sist,

Var snäll mot dig själv

och kom ihåg att andas.

Var också på din vakt med vad du tänker.

Hemska tankar skadar bara dig själv.

Etikettmoln