Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för augusti, 2013

Tarm Förbindelserna – The Gut Connection

Eftersom jag vet att det finns väldigt många människor som lider i onödan och som kanske inte känner till bakomliggande orsaker till en del lidanden, kan jag inte låta bli att lyfta fram de senaste rönen kring sambandet mellan magont och flera av våra vanligaste hälsoproblem såsom eksem, akne, psoriasis, oförmåga att gå ner i vikt, depression, trötthet med mera. Nedanstående artikel kan även ge en inblick och förklaring till varför det kan vara svårt att få adekvat hjälp hos den konventionella sjukvården när det kommer till problem med mage-tarmkanal.
Översättning: Carina Ehlers

Artikel av Dr. Adam McLeod (DreamHealer)

Tarm Förbindelserna

ANatomy of human digestive system Forskningen har just börjat visa ett starkt samband mellan mag-tarmkanalen och allmänt välbefinnande. Det är förvånande hur många tillstånd patienterna har som är direkt kopplade till funktionen av mag-tarmkanalen. Vanligtvis är patienten helt omedveten om sambandet mellan deras hälsoproblem såsom eksem, akne, psoriasis, oförmåga att gå ner i vikt, depression, trötthet (bara för att nämna några) är i direkt relation till hälsan i mag-tarmkanalen.

Först är det viktigt att skilja mellan en födoämnes allergi och födoämnes känslighet. Födoämnes allergi är när kroppens immunförsvar reagerar på en molekyl i maten genom att inleda en kraftfull IgE-förmedlande respons. Detta kan orsaka anafylaxi, nässelfeber och akuta störningar i matsmältningsorganen. Generellt är människor mycket medvetna om livsmedel som de är allergiska mot eftersom kroppen svarar så dramatiskt. En födoämnes känslighet är mindre dramatisk och här är det organ som reagerar med inflammation. Denna inflammation kan vara utbredd och påverkar vilken som helst vävnad i kroppen. När inflammationsreaktionen är påtaglig under lång tid, orsakar detta en signifikant inverkan, eftersom det kan leda till utveckling av kronisk sjukdom. Det är mycket vanligt att en patient har en betydande känslighet mot vissa födoämnen som de är helt omedvetna om. Det är svårt att veta om du reagerar på något om du har varit utsatt för det under hela livet. För så länge din kropp är berörd, är detta reaktiva tillstånd ”normen”.

Förr i tiden trodde man att det antingen var en fullskalig allergisk reaktion på livsmedel eller så fanns inget svar alls. Nyligen genomförda studier har visat att detta resonemang helt enkelt inte är korrekt och att det finns ett spektrum av reaktioner som kroppen kommer att ha mot de molekyler som finns i livsmedel. Eftersom det är ett sätt för hur immunförsvaret fokuserar sina resurser till problemområdet är inflammation en kritisk fas av läkningsprocessen. När det inte löser sig blir inflammation ett problem och finns där under en lång period. Under inflammationsprocessen frisläpps en betydande mängd fria radikaler, som initialt har en mycket positiv roll i att läka vävnaden. Dessa kemikalier kan orsaka skador om inflammationen blir okontrollerad. Om kroppen reagerar på ett livsmedel som den ständigt utsätts för under många år, kommer denna kroniska inflammation att skada vävnader och så fröet till grunden för den kroniska sjukdomen.

Jag kommer att ställa frågan till mina patienter om de har testats för födoämnes känsligheter och ofta kommer patienten att svara, ”Ja, jag har pricktestats hos doktorn.” Problemet är att detta test inte alls tittar på födoämnes känsligheter, det söker efter födoämnes allergier. När huden prickas utsätts kroppen för en liten mängd av ett ämne som huden sedan reagerar på – om det är ett ämne som du är allergisk mot. Födoämnes känsligheter arbetar med en helt annan gren av immunsystemet så det skulle helt enkelt inte visa sig vid detta test. Det finns sätt att testas för födoämnes känsligheter, men dessa tester är vanligtvis inte inbegripna i den medicinska planen och läkare är sällan medvetna om hur man utför dessa tester. Dessa tester är effektiva och det kan vara till stor hjälp för en patient att se en digital graf som visar vilka livsmedel de är känsliga mot.

Den gyllene standarden för att avgöra vilka livsmedel som du är känslig mot är genom borttagande av något födoämne och en provokativ kost. Denna process kan vara komplicerad så det är väldigt viktigt att ha vägledning från någon professionell med erfarenhet inom detta område. Om processen inte utförs på rätt sätt kommer du aldrig att få reda på om du verkligen är känslig för något födoämne. Efter borttagning (under flera veckor) av alla livsmedel som du är känslig för, har tarmkanalen möjlighet att reda ut vilken som, av inflammation som kroniskt har försämrat cellerna i mag-tarmkanalen. Om dessa livsmedel har ingått i din kost under en längre tid kommer du sannolikt inte att vara medveten om denna känslighet förrän du eliminerar dem från din diet i flera veckor. Patienten upplever ofta obehag såsom uppkördhet, diarré, förstoppning, trötthet, eller ångest om de försämrande livsmedlen återinförs efter borttagningsperioden. Listan över potentiella effekter är väldigt lång men generellt sett kommer patienten inte att må bra när maten återinförs.

En av de första saker som folk märker när de eliminerar dessa försvårande livsmedel är viktminskning. Väldigt ofta är patienter känsliga för gluten och mejeriprodukter och när dessa livsmedel elimineras från kosten är det inte ovanligt för en patient att förlora minst 7 kilo (15 pounds) kort efter eliminering. Detta verkar vettigt ur ämnesomsättnings synvinkel eftersom ett av kännetecknen för inflammation är vätskeansamling i det drabbade området. Om hela mag-tarmkanalen är i ett inflammerat tillstånd, av ett försämrande livsmedel, så finns det betydande vätskeansamling längs hela tarmkanalen. När denna försämring tas bort minskas vätskeansamling via denna mekanism och patienten går ner i vikt.

Där är många kemikalier som frisläpps under inflammationsprocessen som försätter kroppen i ett mer stressande tillstånd genom att aktivera det sympatiska nervsystemet. När det finns höga halter av dessa inflammatoriska markörer i kroppen kommer du att ha mindre energi, eftersom dessa markörer talar om för de celler som de behöver för att fokusera på att lösa inflammationen. För kroppen är inflammationen ett tecken på att du inte kan slappna av eftersom resurser måste inriktas på att lösa inflammation. Följden blir att din kropp ger mindre energi till andra kroppsliga funktioner som är viktiga för livskvaliteten.

Jag tycker alltid att det är anmärkningsvärt hur många människor inte ens inser hur stressad kroppen var, förrän de tar bort dessa inflammatoriska livsmedel. Många gånger anser patienten inte att något är fel och de gör bara mat-känslighetsanalyser av nyfikenhet. Resultaten visar då en stark känslighet och när detta elimineras känner patienten att ”ljuset plötsligt tänds”. De insåg inte att de hade ett problem förrän deras kropp blivit fri från det här kroniska inflammatoriska tillståndet. Efter eliminering av de försvårande livsmedlen har de mer energi, förbättrat humör och förlorar vikt som de tidigare hade så mycket problem att bli av med.

Kronisk inflammation i tarmen skadar direkt tarmens celler. Normalt är cellerna i tarmen mycket tätt sammanbundna av strukturer som kallas ”tighta knutpunkter” (tight junctions). Detta gör det i princip omöjligt för molekylerna att läcka från tarmen till blodbanan. Om integriteten i korsningarna är starka då är de enda molekyler som kan komma in i blodomloppet sådana molekyler som har fått adekvat digestion av cellerna. När dessa celler skadas blir tarmen ”läckande” och molekyler börjar läcka ut i blodet som inte borde vara där. Detta är allmänt känt som ”läckande tarm syndrom”. Det finns ett antal olika efterföljande effekter som allvarligt påverkar din hälsa. Om du ständigt äter livsmedel som försämrar dina celler då blir tarmen mer genomsläpplig för dessa molekyler. När dessa molekyler börjar läcka in i blodet försätts hela kroppen i ett stressat och inflammerat tillstånd som inte bidrar till läkning. Mer forskning börjar komma, som visar en mycket stark koppling mellan inflammation i tarmen och kronisk sjukdom.

Den goda nyheten är att tarmen kan läka mycket snabbt om den får rätt näring. Under rätta förutsättningar delar sig tarmcellerna mycket snabbt så att de fort kan ersätta skadade celler. Det är mycket viktigt att ha vägledning genom ett tarmläknings protokoll, eftersom det kan finnas andra påverkande faktorer i ditt individuella fall som också måste åtgärdas. Det vanligaste Naturläke läkar (Naturopathic) förhållningssättet till läkning av läckande tarm är att ta bort de försvårande livsmedlen och använda en kombination av glutamin, probiotika och omega-3. När högkvalitativa versioner av dessa tillskott tas tillsammans, i nödvändiga doser, kan tarmen läkas mycket snabbt. Det är fantastiskt att se hur effektiva dessa enkla behandlingar är och många av dessa patienter har kämpat för att få någon form av undsättning från den konventionella medicinska vården i många år utan framgång.
Efter några månader av att följa dessa protokoll märker de en stor förändring i hälsa och välbefinnande.

Artikel hämtas från http://www.examiner.com/article/the-gut-connection

Adam gjorde en visualisering för läckande tarm syndrom som orsakas av födoämnes allergier och överkänslighets föda. Klicka här för att titta på visualiserings video.

Födoämnesallergi/Känslighets Visualisering

Naturopathic Dr har lagstiftad läkarlegitimation

Jag ser med förväntan fram emot tisdag i nästa vecka då jag och en medium kollega åker västerut – till Toronto, Kanada – där vi bland annat kommer att delta i ett heldags seminarium med den världsberömde Adam McLeod (DreamHealer). Adam är en välkänd författare, distanshealer, föredragshållare med mera och nu i sommer, efter 9 år av högskolestudier, fick han sin läkarlegitimation och har därtill, sedan tidigare, en examen i molekylärbiologi, biokemi. Det är med andra ord en beläst ung man som också till fullo förfogar över en briljant medfödd healerförmåga, vilket vi ”elever” kommer att få den stora äran att ta del och lärdom av.

Dr. Adam Mcleod har gått en riktig läkarutbildning i Kanada, dock till skillnad från de konventionella i Sverige och många andra länder är inriktningen aningen annorlunda och de utexaminerade tituleras Naturopathic doktor. En kollega till Adam har skrivit en artikel som klargör vad skillnaderna består i och han tar även upp begreppet naturopath. Det sistnämnda har jag fått kännedom om att vi har två styck av i Sverige, varav en som jag själv besökt.

Varsågoda att ta del av artikeln – översättning: Carina Ehlers

Du är, vilken typ av läkare?
dreamhealer äppelbild

Artikel skriven av Dr. Michael Stanclift. N.D.

”Vänta, vilken slags läkare är du? En Nat-uro-pathic doctor? (Nat-ur-vägs doktor) Vad är det?”

Denna fråga får jag hela tiden. Det är inte så konstigt när det kommer från någon jag träffar på ett café eller på ett flygplan, men frågan kommer fortfarande även från andra läkare. I själva verket är det förvånande när någon (utanför Seattle eller Portland) faktiskt har hört talas om vad jag gör. För att vara rättvis så hade jag själv aldrig hört talas om audionom förrän en man flyttade in som rums kamrat. Mitt yrke är ganska nishat och vi är ännu inte legitimerade i varje delstat. Naturläke doktorer (Naturopathic doctors) NDs, är för närvarande legitimerade att utöva sin profession som läkare i 16 delstater och två amerikanska områden och fem provinser i Kanada.

Förmodligen skulle vi inte klara av något populärt TV program som House eller Grey’s Anatomy. Att i förebyggande syfte arbeta med hjärtsjukdom och cancer genom kosten eller hjälpa någon att bryta mönster av sömnlöshet är inte alls lika spännande som sällsynta diagnoser eller etiskt tvivelaktig transplantations kirurgi. När ”alternativa” tillvägagångssätt för hälsan presenteras i dessa TV program kan det istället vara för att patienten är sjuk. Ironiskt nog, med tanke på den numer berömda JAMA artikel rapporteringen ”medicinsk behandling” som den ledande dödsorsaken i USA.

När jag säger ”naturläke doktor” (naturopathic doctor) väcks det hos vissa människor idéer om trollstavar, trolldrycker och Kramers holistiske healer vän i Seinfeld. Dessa former av TV-clip (om än underbara) belyser missuppfattningarna kring det vi gör. Förhoppningsvis kan denna artikel komma att bidra och klargöra vilken typ av utbildning en ND får och vad de kan göra.

Legitimerade Naturläke Läkare Har Vetenskaplig Medicinsk Utbildning.

Sökanden till ackrediterade naturläke medicin högskolor behöver en kandidatexamen (bachelor’s degree) och en konkurrenskraftig GPA i vetenskaplig nödvändig förutsättning, precis som sökanden till ”vanliga” medicinska läkarutbildnings skolor. Efter antagning är utbildningen upplagd så att man arbetar av de två första åren av naturläke och ”konventionella” läkarutbildningen, då de är jämförbara både i ämnen och antal timmar av praktik. Vi lär oss alla grundläggande medicinska, vetenskapliga discipliner såsom anatomi, patologi och biokemi. Till skillnad från Kramers holistiske vän, lär vi oss att använda samma labb, fysiska prov och medicinsk avbildning (röntgen, CT, MRI) som sjukhus och kliniker använder för att diagnostisera sjukdomar och övervaka hälsan. Det är ganska ovanligt för mig att ta fram ett trollspö eller att få någon att dricka en kopp te och bära struthatt.

Vår kliniska utbildning är lite annorlunda än ”konventionellt” medicinskt tjänsteutövande. Som ND studenter spenderar vi vår kliniska tid på husläkarpraktik (öppenvård), under överseende av en närvarande (oftast ND) läkare. Vår utbildning omfattar mindre kirurgiska ingrepp, som att ta bort en leverfläck, dock går vi inte in på större operationer som sker på sjukhus. Istället för att rotera genom olika medicinska specialiteter, lär vi när och hur man refererar till specialister för att diagnostisera eller behandla tillstånd bortom vår räckvidd. På likadant sätt som för alla andra husläkare. Det finns några få tillgängliga specialistutbildningar för NDs och eftersom all vår kliniska tid spenderas inom allmänmedicin, tenderar vi att gå direkt in i den privata sektorn med andra medicinska aktörer.

Beroende på tillstånd, täcker vår naturläke läkarlegitimation allt från kostråd till läkemedel och sy ihop sår. I Kalifornien är min läkarlegitimation t.ex. nästan identisk med sjuksköterska eller läkarassistent. Medan legitimationen i Washington och Oregon täcker en mer omfattande praxis och ND vård täcks av nästan alla försäkringsbolag. Tyvärr täcker inte sjukförsäkringen ND tjänster i varje delstat där vi är legitimerade/licensierade att arbeta, men vår professionella organisation AANP arbetar för att ändra på det.

Naturläke Medicin Är Inte Samma Sak som Homeopati

Homeopati innebär att ge ett läkemedel i en mycket liten dos. Vetenskapligt vet vi inte varför det fungerar, då doserna är så små. Naturläke medicin är inte hur läkemedel specifikt ges, utan baseras utifrån våra 6 principer. Naturläke medicin hänvisar till en metod att behandla människor, och tenderar att gynna naturliga och forcerande ingripanden. Våra patient behandlingar kan inkludera kost förändringar, näringskompletterande ämnen, motion, örtmedicin, farmaceutiska läkemedel, eller homeopati. Så homeopati kan bli en del av en NDs behandlingsplan, men det är inte det enda verktyget i ”boden”. Som sagt så kan andra medicinska aktörer också använda homeopati och det gör dem inte till naturläke doktorer.

Naturläke Läkare Arbetar Tillsammans med Medicine Läkare

En del människor antar att NDs är emot ”konventionell/vanlig” medicin, men detta är inte sant. Hälso- och sjukvård är bäst att ges av ett team och NDs är bara en del av laget. Det finns tillfällen när vi ”lyser” och andra tillfällen då specialister och andra medicinska discipliner lämpar sig bäst för uppgiften. Vi hänvisar våra patienter till kirurger, kardiologer och ERs när det framstår klart att deras förhållanden ligger bortom vår räckvidd av utbildning.

Naturläke Läkare och ”Naturläkare” Är Olika Saker (Naturopathic Doctors & ”Naturopath”)

Detta är förmodligen en av de mest förvirrande saker i vårt område. Även i en delstat som kalifornien, där NDs legitimeras som medicinska aktörer och termen ”naturläke doktor” är skyddad enligt lag, kan människor med tvivelaktig utbildning kalla sig själva för ”naturläkare”. Den som agerar som ”naturläkare” (naturopath) kan ha sina klienter så länge de inte ”utövar läkaryrket”. För patienter finns det lyckligtvis nationella och statliga yrkesorganisationer avseende NDs och avdelningar i varje delstat som kontrollerar någon som du skulle vilja träffa och som ser att de har klarat sina lagstiftade tentamen och har en giltig legitimation. varje legitimerad ND blir inte medlem i deras professionella organisation (som jag själv, eftersom jag bor utanför USA), men det är ett bra ställe att börja med när man letar efter någon i sitt område.

En annan sak som patienter måste se upp med är människor som annonserar sig själva som en ND (eller NMD) utan innehav av legitimation. Jag har rapporterat flera sådana personer till Kaliforniens Naturläke Hälsovårds Kommitté under det senaste året. Så sensmoralen i historien är att kontrollera så att din vårdgivare har aktuell licens utfärdat av staten (de bör även synliggöras för dig att se på deras mottagning).

Vad är det som gör Naturläke Läkaren Annorlunda

Våra patienter berättar ofta för oss att den ansikte-mot-ansikte tid som vi spenderar med dem är mycket längre än den som andra läkare de mött har erbjudit. Vi spenderar den tiden för att lära känna dem fysiskt, emotionellt och ofta själsligt. När en speciell rekommendation eller receptförskrivning ska göras, spenderar vi tid med att förklara behandlingsalternativen och svarar på frågor. Vi strävar efter att lära våra patienter om deras hälsa och hur de kan ta hand om den.

Våra behandlingar rekommenderar användning av den terapeutiskt gällande ordningen, där vi börjar med att lägga grunden för sund livsstil och använder hög-forcerande ingripanden (som specifika näringsämnen, läkemedel och operationer då omständigheterna är svåra). På detta sätt arbetar vi också med patienter som inte har utvecklat någon sjukdom och försöker helt enkelt förbättra deras hälsa, vare sig det är fysiskt, emotionellt eller själsligt. Vi tar hänsyn till termen ”hälso vård” från dess sanna innebörd.

Vi vet att våra patienter bokstavligen är atomer, molekyler, celler och organ, men vi uppskattar det som de är så mycket mer än de fysiska komponenterna. Var och en av oss existerar unikt i världen, med olika värderingar och prioriteringar och som NDs tror vi att hälso vård bör återspegla detta.

Så javisst, en del av oss är lite känsliga. Men det är inte allt som vägleder vår praktik. Kom ihåg, naturläke läkare går på riktiga läkarutbildningar. Vi tar riktig reglerad examen. Vår ”hippa” medicin fungerar och det vi gör blir alltmer mindre ”alternativt” och mer ”konventionellt för var dag som går.

Link To Original Articel

Trillande keramik ”mot” Fysikens Lagar

Keramikram
Apropå paranormala fenomen så inträffade ytterligare något intressant igår som jag känner för att dryfta i bloggen.

Solen sken från den mest klarblåa himmel och det friskt blåsiga vädret till trots blev det många timmars vistelse ute i vår sommargröna natur. För att undslippa den värsta hettan vid hemkomst lät jag några fönster vara öppna lite på glänt lite här och var i lägenheten. I min ateljé, vars fönster vetter åt olika väderstreck, har jag en del av min konst hängandes på väggarna. Bland annat en gammal blyertsteckning som jag för länge sedan ramat in med en egentillverkad keramikram.

Väl tillbaka framåt kvällningen upptäckte jag att just denna keramikram, med två ganska tunna keramikfjärilar, hade lossnat från bilden och ramlat ner på golvet. Jag förmodar att det var någon form av tvärdrag, i kombination med värmen, som fått ramen att ge vika för det starka silikon-limmet.

Den mycket ömtåliga lergodslera-ramen låg upp-och-ner och hade – döm om min förvåning – klarat ett fritt fall på 1,40 meter. Utan minsta skråma. Inte ens glaset, som är fastsatt med keramiken, hade gått sönder.

Hur kan något sådant här ske? Inte en endaste levande varelse fanns i lägenheten när detta, för mig, fysiskt omöjliga fenomen inträffade. Något eller någon osynlig hjälpare hade med kärleksfull hand ombesörjt keramikramens fortlevnad.
Ett vittne till denna händelse har jag i form av min man som i grunden är en skeptisk teknolog.

Jag känner verkligen en stor ödmjukhet och tacksamhet inför den verklighet jag får ta del av.

Etikettmoln