Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för december, 2012

Intressant om intentioner och DNA

Burkar läkeörterEftersom boken Intention Heals av DreamHealer ännu inte finns på svenska har jag gjort en översättning och tycker att ett stycke om Avsikter är så intressant att jag delar ett litet utdrag här i min blogg.

”Kraft är förmågan att omsätta avsikter i verkligheten och sedan underhålla den.” – Warren Bennis

Intentioner eller avsikter är målbaserat tänkande. Vad händer i din kropp med en avsikt? En avsikt aktiverar nervceller i hjärnan genom att faktiskt skicka signaler från en nervcell till en annan som varnar hela ditt väsen.

När du på en större skala tänker en tanke, skickar dina nervceller signaler långt utanför din fysiska kropp, vilka genljuder i din egen unika frekvens. Din resonans ansluter dig till det universella energifältet som kan beskrivas som insamling av all information om allt i universum och dess anslutning till allt annat.

Detta fält finns på alla platser och vid alla tillfällen samtidigt som sammanbinder alla tidigare, nuvarande och alla troliga framtida händelser. Det är en mall för informationsutbyte; och en mall vi faktiskt får tillgång till med fokuserad avsikt. Vi är verkligen formidabla varelser.

Din kropp består av trillioner celler och där är oräkneliga kemiska reaktioner som äger rum varje sekund. Alla dessa reaktioner är påverkade på en molekylär nivå genom dina avsikter, som är den drivande källan som manipulerar energi och informations system.

När du förväntar dig ett positivt resultat, sänder du denna avsikt inom dig själv och då inleds en kaskad av biokemiska reaktioner i din kropp. Din avsikt har satt allt i rörelse för att påverka händelserna så att de är i linje med dina tankar. Dina avsikter påverkar saker långt bortom din medvetenhet. Din kropp lyssnar på vad du själv säger och reagerar därefter. Snacka om att ta kontroll!

Du är ansvarig för välmåendet av varje cell i din kropp, precis som en förälder är ansvarig för sin avkomma. Tänk i termer av föräldraskap över dina celler, då du bara ger det som är bäst för dem. Förse dina celler med de bästa möjliga ingredienserna för optimal fysisk och psykisk hälsa. Uppmuntra dig själv med positiva tankar, precis som du skulle inspirera ditt barn.

Som Adam förklarat i en tidigare vetenskaplig handling…

Det finns en mängd vetenskapliga bevis på att våra avsikter påverkar våra biologiska mekanismer som i sin tur påverkar läkningsprocessen. Det har bevisats experimentellt att mentala bilder och avsikter, riktade till specifika delar av vår kropp faktiskt producerar betydelsefulla fysiologiska förändringar. (ADER, R. (1981) Psykoneuroimmunologi.) Särskilda avsikter verkar ändra frekvensen i energifälten, som ger riktning till specifika läkningsvägar.

Ett sådant experiment gjordes av *HjärtMatematiskt Forsknings Center (*HeartMath Research Center) för effekten av medveten avsikt på mänskligt DNA. (R. McCraty, G. Rein, et al. (2003). ”Modulering av DNA Bekräftelse av Hjärt-Fokuserade Avsikter”, HjärtMatematisk Forskning.) Experimenten visar att DNA verkligen har ändrat sin form när forskarna medvetet, fokuserat med olika känslor mot DNA.

När forskarna har skickat kärleksfulla känslor mot DNA prover blir DNA strängarna längre eller utrullade som i ett avkopplande läge. Omvänt gäller när forskarna skickade vrede, rädsla eller stress mot DNA:na, då spändes de åt och blev kortare. Inringlandet relaterade direkt till genuttryck. Detta öppnar till fantastiska möjligheter så att våra sinnen kan få möjlighet att medvetet förändra DNA uttryck.

Bokstavligen är formen på din framtid i slutänden ditt beslut. Du skapar formen på vad som komma skall. Du kommer att manifestera det du fokuserar på.

Etikettmoln