Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för oktober, 2012

Möt för att övervinna

Så skönt det känns idag. Som en fresch omstart som skett inom och jag har renat och fått bort ett gammalt ouppklarat problem. Jag känner mig fullständigt harmonisk och balanserad i hela mitt väsen. Den kropp/sinne/ande enhet som är jag, har åtminstone för denna dag en fulländad samklang och jag mår så bra.

På något märkligt och oförklarligt sätt söker man nog ibland upp någon som man i någon förfluten tid har haft en störning med och som aldrig kom att bli utrett eller uppklarat. Eftersom jag i min egen övertygelse tror på liv efter den fysiska kroppens död så tror jag även att man på sin nya livsväg liksom leds åt de håll som får ens medvetande att växa. Fast när blockeringar eller obalanser är i vägen, då skyms sikten en aning och disharmoni tränger igenom och vägen mot ett högre medvetandetillstånd blir svårare att nå.

I min livsåskådning finns också osynliga hjälpare eller guider och allteftersom tiden gått, har jag fått mer och klarare information om och av dessa – mina osynliga vänner. De vill mig väl och ser alltid till mitt högsta bästa men ibland kan det vara nödvändigt att bli guidad på vägar som kan synas vara lite snåriga och kanske fyllda med mörka och ovissa fallgropar.

Trots det till synes otäcka att gå igenom, eller snarare möta för att övervinna, kan det ändå vara nödvändigt att med mod och all styrka som kan uppbringas, gå det svåra tillmötes så att exempelvis en förfluten episod i någon förfluten tid äntligen kan redas ut. Min guide har sagt mig att något måste klaras upp och innan detta har skett har min kropp, via de mer undermedvetna aspekterna av mitt minne, givit signaler av smärta om att något i min omgivning nu finns redo för mig att ta tag i. När det så väl är gjort kan man gå styrkt och mer mogen ur episoden och den störning som tidigare fanns har nu vänts så att kropp, sinne och själ istället har kunnat åtnjuta en sann lycka av att ha fått ett gammalt ouppklarat problem löst.

”Ingenting i livet är att frukta. Det är bara att förstå.” -Marie Curie

 

Some artwork of mine – and a highly recommended book

Yes of course, I will write more about the things that come from my own thoughts, but currently my schedule doesn’t give any more space than to show my artwork here in wordpress.

Meanwhile, take a little look at my new website www.carinaehlers.se

and I will get back soon with new posts.

By the way, there is a book I highly recommend, and which now occupies part of my attention – it’s …

”The Afterlife Experiments” (Kontakt med andra sidan?) by Gary E Schwartz and Linda G Russek and William L. Simon

Etikettmoln