Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för maj, 2016

Döm ej ~ må rättvisan vinna

Alla vi människor har fel och brister. Ingen av oss är felfri. Alla, varendaste en av oss gör misstag, både fattig som rik och gammal som ung. Till och med den till synes mest väna person på denna …

Källa: Döm ej ~ må rättvisan vinna

Döm ej ~ må rättvisan vinna

Alla vi människor har fel och brister. Ingen av oss är felfri. Alla, varendaste en av oss gör misstag, både fattig som rik och gammal som ung. Till och med den till synes mest väna person på denna jord har sina svårigheter och hinder att tampas med. Min uppfattning är att så ska det nog vara, för om vi inte hade den minsta lilla brist så vore det nog ingen idé för oss att vara här i detta jordeliv. Med största sannolikhet är vi här för att utvecklas och många av oss gör det genom att lära av diverse motgångar vi möter. Eller av misstag som vi gör.

Fastän att vi alla är lika och förbundna med varandra så är vi samtidigt så olika. Olika i det avseendet att vi har olika fallenhet för olika saker. Det vi alla delar gemensamt är att få våra primära behov tillgodosedda, såsom födoämnesintag, sömn, tömma urin och avföring etc. och så långt är väl allt i sin ordning. Åtminstone och oftast när det gäller oss här i västvärlden.

Men sedan när vi kommer till de där andra behoven kommer olikheterna oss emellan att dyka upp, vilket kan orsaka problem eftersom vi är olika begåvade inom olika områden. Till exempel kan en enkel hemmafru – om det finns några sådana kvar – se på en sak på ett helt annorlunda sätt än hur hennes professor till man ser på saken. Och går vi ännu längre kan skiljelinjerna mellan olika parter åsamka så fruktansvärda saker som krig. Det är det som pågår just nu i vår omvärld.

I det stora hela är det endast under en kort period som vi har möjligheten att leva våra liv här på denna planet och vad gör vi med dessa våra så högt skattade och dyrbara liv? Vi ‘fajtas’ och tampas på våra jobb och vi ‘fajtas’ och tampas inom familjer, likväl som kanske bland vänner och bekanta på puben, eller var det nu månde vara. Det är syskonskaror som tävlar om föräldrars gunst och till sist blir det kanske kiv och bråk om arv. Storebror vill framstå som bättre och duktigare än lillebror och storasyster är precis likadan. Dessa tvister pågick redan under antiken och fastän att alla driftiga och oftast framgångsrika personer kan synas vara väldigt lyckligt lottade så är det många gånger endast en chimär. Inte helt sällan är dessa ”lyckligt lottade” – inte bara ett stort dömande släkte – utan också många gånger rent utav olyckliga.

Man dömer till höger och vänster, det är ett evinnerligt dömande av andra människor och ingenting tycks falla dem i smaken. Oavsett vad man gör för att tillfredsställa deras önskemål så uteblir uppskattning. Ja, så är det med många av oss i dagens Sverige och här skulle jag vilja lägga in en passus.

Gör vi fel är det inte vår sak att döma. Fel och brister har vi alla och vill vi lämna över en bättre värld till nästkommande generationer bör vi omgående se över dessa, våra mindre tilltalande egenskaper. Om du absolut måste ställa dig till doms över andra människor så gör det direkt till vederbörande istället för att gå bakom ryggen. Ingenting alls blir bättre av att vi dömer varandras fel och brister. Acceptera istället människor och ting som de är. Dömandet får vi lämna därhän och istället ha tilltro och hopp om att högre osynliga makter så småningom kommer att skipa rättvisa.

Det handlar förstås om inre konflikter hos det missnöjda folket vilket tyder på att det föreligger ett behov för mer balans och harmoni. Min övertygelse är att vi alla är i behov av mer balans och harmoni i såväl det yttre som det inre och vi bör tänka på att endast ta det som vi har förtjänat. Världen blir en bättre plats om vi är ärliga, omtänksamma och ansvarsfulla inför de val vi redan har gjort, likväl som för framtida val.

Rättvisa

Ha tro och tillit till att rättvisan segrar – för rättvisan och karma går hand i hand.

 

 

 

Etikettmoln