Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för juni, 2012

Denna konstform är nödvändig för allas vår överlevnad

Idag besökte jag Makode Lindes konstutställning i Kungsträdgården och jag beundrar honom och hans konst därför att den får folk att haja till och förhoppningsvis reflektera lite.

Jag pratade lite med ett par av dem som deltog och en mycket sympatisk tjej sa att det hela faktiskt var andligt – något som jag till fullo instämmer i. För mig är allting andligt i denna värld.

Som jag tolkar det vill Makode Linde genom sin utställning belysa detta med rasism och det gör han bra.

När jag besökte Vancouver år 2010 passade jag på att besöka ett och annat galleri, samt Vancouver Konst Museum. Där hölls också en mycket intressant utställning som behandlade problematiken kring miljöförstöring. Tusentals och åter tusentals engångsföremål, såsom plastbestick, muggar, fat och allehanda prylar låg prydligt uppradade i en enorm sal på golvet. Det var en installation som vid första anblicken fick en att undra vad det var frågan om, men ganska snart kom insikten att detta belyste läget kring hur vi hanterar jordens resurser. Det är ”slit och släng” – vi köper och slänger  på löpande band.

Den utställningen, precis som Makode Lindes utställning, belyste och gav en tankeställare om vad mänskligheten håller på att ställa till med på vår vackra planet. Och inte är det någon som helst skillnad på oss människor. Vi har alla samma behov och förhoppningar med mera, så vad spelar det för roll om man är svart eller vit, eller gul eller lila… ? Det spelar ingen roll för vi är alla lika.

Någon kanske ger uttryck för sin fasa då man i nyheterna har sett vinklingen och tolkat på ett annorlunda sätt än vad som var menat. Som något som ett mycket ”starkt uttryckssätt”. Som något chockerande, skrämmande.

Och det är just detta som är så fantastiskt bra. Det är ju själva meningen med att föra fram sådant här så att människor fattar att vi inte kan fortsätta som vi gör. Vi bor på en pytteliten ”prick” i universum och den här underbart vackra plats – som en del inte uppfattar som sådan – håller på att ta rejält stryk på grund av alla skeva tankar, handlingar och uttalanden.

Vi måste få en omskakning så att vi kvicknar till, och speciellt Sverige tycker jag är långt efter i många avseenden. Vakna svenskar! Annars blir vi ett U-land.

Vittnesmål Från Sverige – Tesimonial From Sweden

Det nedan skrivna är mitt vittnesmål, eller min omedelbara berättelse som jag skrev ner och skickade iväg till DreamHealer Adam McLeod efter att jag i söndags hade deltagit i hans workshop på distans, Sverige – Vancouver/Kanada. Så igår kom den med i Adams Nyhetsbrev, på mailen, och det gläder även mig att han uppskattade mitt vittnesmål.

~ ♥ ~

Otroligt men sant. Jag hade en verkligt vacker, underbar och angenäm fjärranslutning till båda dina healingsessioner den 27 maj 2012. Det har också varit bra för min man. Efter en lång dag på jobbet, kom han på måndagskvällen hem med ett stort leende och berättade att allt var fantastiskt. Underbara saker händer, inte bara för honom utan även för mig. Eftersom jag har deltagit i Vancouver workshops innan, var min fjärranslutning från Sverige starkare än någonsin!

Framför allt tycker jag att det är enklast att ansluta till Vancouver, troligen på grund av mitt fysiska deltagande år 2010, då jag fick en kraftfull eller energetisk kickstart. Det kändes nästan som om jag var där igen och deltog i realiteten, trots att jag var flera hundra kilometer bort. Jag hade en fantastisk upplevelse eftersom jag både kunde se och känna massor av enegi från dig och workshopen. Under den första behandlings sessionen var där en kittlande känsla på toppen av mitt huvud och på mitt ben. Jag såg min egen ryggrad och efteråt såg jag en underbart, sällsam låga brinnande inom mig. Det var fantastiskt. Jag tror att det skulle vara lättare att måla upplevelsen istället för att skriva om det. Före jag deltog i Adams Healing, hade jag en fruktansvärd tandvärk och började känna att en förkylning var på väg ~ och igår, dagen efter var jag helt frisk igen. Tandläkaren har under de 2 senaste åren velat utföra rotfyllning i tanden i fråga, men jag har avböjt eftersom jag tror på Healing och Min Egen Healingkraft. ~ Tack Adam

~ ♥ ~

Under mitt vittnesmål stod följande: ”Vi får många vittnesmål från dem som har gynnats av workshops, DVD eller Drömhealer böcker. Vittnesmål som den ovanstående uppmuntrar Adam att fortsätta med sina workshops för att hjälpa andra. Dessa vittnesmål hjälper också andra i liknande situationer för att fokusera på sin healing…”

*******************************************************************************************

The following is my written testimony, or my immediate story that I wrote down and sent to the DreamHealer Adam McLeod. It was after my remote participation when I had connected to Adams workshop from Sweden – Vancouver/Canada. So Yesterday it came with the Adams Newsletter, by e-mail, and I am also glad that he appreciated my testimonial.

~ ♥ ~

Unbelievable but true, I had a really beautiful, wonderful an pleasurable remote connection to both of your healing sessions on May 27, 2012. It’s also been beneficial for my husband. After a long day at work, he entered our home with a big smile and told me that everything was fantastic. Wonderful things are happening, not only for him but for me as well. As I have attended the Vancouver workshops before, my remote connection from Sweden was stronger than ever!

I especially find it easy to connect to Vancouver, probably due to my physical participation back in 2010 where I got an energetic jump-start. It almost felt like I was there again and participating in reality, although I was several hundred kilometers away. I had an amazing experience since I could both see and feel lots of energy from you and the workshop. During the first treatment there was this tickling sensation on top of my head, and on my leg. I saw my own spine, and afterwords I saw a wonderful flame burning inside of me. That was fantastic. I think it would be easier to paint this instead of writing it. Before I joined Adams Healing, I had a terrible toothache and began to felt that a cold was on its way ~ and yesterday, the day after, I was completely well again. In fact, the dentist wanted to perform root canal in the actual tooth for the last 2 years, but I declined because I believe in Healing and Self-Empowerment. ~ Thank You Adam

~ ♥ ~

Below my testimony was the following: ”We receive many testimonials from those who have benefited from the workshops, DVDs or Dreamhealer books. Testimonials like the one obove encourage Adam to continue with his workshops to help others. The testimonials also help others in similar situations to stay focused on their healing…”

Etikettmoln