Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för juli, 2011

Healing – eller helande läkande

Om du är i behov av healing – ett
läkande, helande – är det inte så enkelt som att bara, helt
passivt, ta emot healing utan att själv göra minsta ansträngning.

“God hälsa innefattar en öppen,
positiv, ansvarsfylld och delaktig attityd till sitt eget
välbefinnande. Den gamla liknelsen om att ge en man en fisk ställt
mot att lära honom att fiska, förklarar på ett mycket bra sätt
vilken typ av medverkan som krävs vid varje form av healing: Ge en
man en fisk och du föder honom en dag. Lär en man att fiska och han
föder sig själv under resten av livet. Lär honom att tillverka ett
metspö och han lär sina barn att göra egna metspön.

Att ge en man en fisk kan jämföras
med att healern hjälper en person utan dennes medverkan. Mottagarens
förväntningar kallas ibland för trollstavssyndromet: ingen
medverkan krävs, ingen förändring i livsstil förväntas och det
finns inget behov av att reflektera över hur det kom sig att
sjukdomen bröt ut. Man har skapat ett helt passivt förhållande.
Healern förser patienten med det som behövs och patienten lämnar
ifrån sig ansvaret för sin egen hälsa.”

– Adam McLeod, författare till Adam
Drömhealern & mycket mer

Tallkottkörteln – Det inre ögat

”I tusentals år har tallkottkörteln ansetts
som den mänskliga kroppens förbindelse till djupare tankevärldar –
ett fönster till andra dimensioner. Då detta begrepp bleknat med
tiden, har vetenskapen nu börjat fokusera mer på att förstå det
”inre ögats” gömda funktioner.

När jag var ung omfattade samtalen
med min far både det vetenskapligt synbara och det övernaturligt
paranormala. Ett av de mest spännande ämnen jag minns var fenomenet
”nära döden upplevelser” där patienter berättat om
tillfälliga utfärder utanför sin fysiska kropp samtidigt som
kroppen funnits vara kliniskt död. Min far brukade under sina år av
medicinstudier betona att organ som låter människor se scener
utanför kroppen, inte existerar bortom de fysiska ögonen.

Tjugo år senare när jag själv
befann
 mig i korridorerna på samma universitet, yppade en
anatomiprofessor ett mystiskt faktum som min far hade underlåtit att
nämna under våra diskussioner. Han talade om en hemlig skyddad
plats i ett nätverk av små, små väldolda celler som ändå var
kapabla att kontrollera vitala metaboliska processer. Det var ett
dolt öga.

Föreställ dig ett synorgan som kan se platser
bortom vår fysiska värld. Vilken underlig varelse skulle kunna ha
en sådan märklig förmåga? Mänskligheten. Tallkottkörteln är en
liten körtel som är inbäddad i centrum av ens huvud. Den har inte
bara förmågan att uppfatta det yttre ljuset liksom våra vanliga
ögon. Dess struktur liknar också det vanliga ögat, om än i ett
lite mer primitivt tillstånd.

Tallkottkörteln utför en
mängd viktiga fysiologiska funktioner som den sexuella utvecklingen,
ämnesomsättningen och produktionen av melatonin (hormon). Men
forskarna har hittat funktioner som finns i tallkottkörteln som man
inte enkelt kan förklara. På grund av den unika strukturen i detta
organ, har forskarna kommit fram till att den en gång måste ha
varit ämnad till att kunna utföra några idag latenta funktioner.
Den moderna medicinen visar att denna körtel innehåller celler som
kan mäta ljus. Den dominerande uppfattningen är dock att dessa
funktioner bara beskriver latenta förmågor från en tidigare period
i mänsklighetens utveckling.

Enligt vetenskapens evolutionära
förståelse
av tallkottkörteln, existerade detta organ som ett
oordnat system med nervfibrer som fanns lokaliserat utanför skallen.
Det var specialiserat på att fånga upp förändringar i ljuset och
kunde förse människan med fler flyktmöjligheter i händelse av en
rovdjursattack. Den här förståelsen anser att tallkottkörteln
utför liknande funktioner som våra ögon med den enda skillnaden
att den befinner sig inuti skallen.

En nyligen föreslagen
hypotes av David Klein, chef för Neuroendocrinology at the National
Institute of Child Health and Human Development (NICHD), talar för
att den primitiva retinan (ögats näthinna) använde dubbla
funktioner, både att fånga in bilden och att producera melatonin.
Han tror att över tiden har den sistnämnda funktionen flyttat till
tallkottkörteln som ett frigjort organ, medan degenereringen av
näthinnan som är en produkt av melatonin hos däggdjur fortsätter
utan sammanhängande förklaring.

Även om tallkottkörteln nu
för tiden erkänns vara bra för utsöndrande endogens, rymmer den
säkert fortfarande en viktig fotokänslighetsförmåga, en
vetenskapligt erkänd process i kroppen.

Förvånande nog, om båda ögonen
togs
bort och den anatomiska vägen från den främre delen av
körteln utsattes för ljus så skulle detta organ fortfarande svara
på stimulans på ett liknande sätt som våra ögon gör. Detta
faktum har fått vissa forskare att fundera på huruvida
tallkottkörteln är mer än bara ett tillbakabildat öga. Tänk om
många av de fortfarande missförstådda processerna i hjärnan kunde
härledas till detta lilla konformiga utrymme?

Enligt Sérgio
Felipe de Oliveira, Master of Science vid University of São Paulo’s
Medical School och chef för ” Pineal Mind Clinic”, skulle en
ökning av aktiviteten i tallkottkörteln vara nära förknippad med
den psykiska aktiviteten man upplever vid visioner eller under
meditation.

Dessutom, förutom flera endogena funktionerna i
tallkottkörteln (kontroll av hypotalamus och biologiska rytmer, samt
skydd från fria radikaler) är den också ansvarig för att frigöra
N,N-dimethyltryptamine (DMT) vilket av vissa är känt som den
”andliga molekylen.” Frigörandet av denna molekyl anses
vara en av de kraftfullaste hallucinogena neurotransmitters som
människan känner till. Den ökar under sömn och i vissa meditativa
tillstånd, under nära döden upplevelser eller genom oralt intag av
hallucinogena växter.

Skeptiker ifrågasätter
giltigheten hos dessa
 förmodade episoder med ökad medvetenhet
för andra dimensionella plan. De föredrar i stället att tro på
att sådana erfarenheter bara är kemiskt föranledda fenomen
begränsade inuti hjärnan. Men de har svårt att ge en rimlig
förklaring till förhållandet av frigörandet av DMT och (därmed
bildandet av bilder i tallkottskörteln) med nära döden
upplevelserna.

Dessa är erkända av Dr Rick Strassman, som
har genomfört omfattande studier av effekterna på DMT hos
människor.

Denna syn på tallkottkörteln är
inget nytt fenomen. Den representerar ajna:s sjätte chakra som det
talas om inom den vediska traditionen och Brahmas fönster som det
kallas inom hinduismen eller som de forntida kineserna kallar det,
det himmelska ögat. Taoisterna kallar det niwan palatset och
Descartes kallar det ”själens plats”. Kan denna lilla
dolda konformade plats i mitten av hjärnan ha den förmågan att
blicka in i världar som vetenskapen helt enkelt är oförmögen att
förstå?”

– Leonardo Vintiñi, Epoch Times

 

Etikettmoln