Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för juli, 2012

Motgångar för att lära, växa och bli fri

Egentligen borde jag måla istället för att sitta här och skriva men det känns bra att få det på pränt medan jag kommer ihåg. Jag kom att tänka på att vi människor utsätts för så mycket vedermöder och strul med än det ena och än det andra. Varför ska det vara så tro? Vem har svaret? Själv vill jag inte påstå att jag vet, dock är min tro kring detta att vi kommer hit till jorden för att växa andligt och lära oss att hantera olika former av svårigheter och motgångar som vi möter på ett sätt så att det inte längre är några svårigheter eller motgångar. Mitt eget mål, trafikolycka och andra problem till trots, är att stå på huvud när jag är 90 år. Sedan hoppas jag också att bli en Fri människa. Så fri som det bara går, från olika krämpor, begär, med mera och känslor som fruktan, vrede, hat och hämnd. Förvisso har jag numer ett bra förhållningssätt gentemot de tre sistnämnda, fast ändå så lär vi så länge vi lever. Men för den sakens skull behöver man inte vara dum-snäll, nej då finns risken att man bränner ut sig själv.

Hade vi varit helt fullkomnade, då hade vi nog inte varit här. Det handlar om att bli hel och läkt och att ‘räta ut’ alla sina så kallade ouppklarade problem och det är förstås inte det lättaste alla gånger när någon annan i någon relation inte vill deltaga. Fast då gäller det förstås att respektera denne någons önskan om att han/hon inte vill.

Elisabeth Kübler Ross, läkare, författare och föreläsare sa mycket klokt:  ”Varenda gång ni reagerar negativt på en person måste ni ha klart för er att detta är era egna ouppklarade problem.” Vidare säger hon att man ska göra sig medveten om när någon inte vill ha ens hjälp och får oss att känna oss obehövda och oälskade för då vet man att man kommit i kontakt med sina egna ouppklarade problem. Hon sa också:

”Ni kan inte ‘rädda’ andra människor, för om ni gör det kommer de fortfarande att behöva lära sig den läxa som ni räddade dem ifrån. -Verklig kärlek innebär att man låter var och en lära sina egna läxor utan att försöka rädda dem.” Vidare…

”När ni ‘räddar’ en annan människa hjälper ni henne inte. För om ni ‘räddar’ någon gör ni honom svag samtidigt som ni själva blir hjälte. Om ni räddar honom, sätter plåster på honom, hjälper ni honom inte alls.”

Detta är verkligt sanna och bra ord i mina öron för livet handlar i mångt och mycket om att lära av sina misstag och att därigenom växa i sin andliga form – för att så småningom bli fri från svårigheter och istället leva livet i sann glädje och innerlig kärleksfullhet.

Just a few words of wisdom

Taoism: Shit happens
Confucionism: Confucius says: ”Shit happens”
Buddhism: If shit happens, it isn’t really shit
Zen: Whai is the sound of shit happening?
Hinduism: This shit has happened before
Islam: If shit happens, it is the will of Allah
Protestantism: Let the shit happen to someone else
Catholicism: If shit happens, you deserve it
Judaism: Why does shit always happen to us?
Sufism: The wise man never notices shit happening
Christian Science: If shit happens, pretend it doesn’t really exist
Solipsism: Shit happens because I wish it
Mysticism: Just experience shit happening
Asceticism: If shit happens, renounce it
Agnosticism: Nobody knows why shit happens
Gnosticism: I know why shit happens but won’t tell you
Atheism: Shit just happens and that’s all there is to it
Cartesianism: Shit happens to me, therefore I exist
Platonism: There is ideal shit happening somewhere
Stoicism: I don’t care if shit happens
Epicureanism: Let’s party while shit doesn’t happen
Cynicism: Of course shit happens
Occultism: Shit materializes from other planes of existence
Terrorism: Shit will happen unless you do as I say
Pollyanism: It’s so nice that shit happens!
Puritanism: S** can happen all day as long as you don’t call it that
Behaviorism: You are conditioned to having shit happen
Freudianism: If shit happens, it’s your mother’s fault
Parapsychology: Shit happens without material causes
Surrealism: Purple shit happens near melting clocks
Cubism: If shit happens, you won’t recognize it
Cultural relativism: Shit happens everywhere differently
Optimism: If shit happens, we’ll find a way to use it
Pessimism: If shit happens, there won’t be enough for everybody
Tabloid Sensationalism: Green shit from Mars happens to Elvis clone
Biblical Creationism: Shit happens because God created it
Secular Humanism: Shit happens because it evolved from primitive shit
Scientific Reductionism: If shit happens, find out what kind exactly
Scientific Obscurantism: Amorphous excrement does occur in given cases
Bureaucracy: I don’t care if shit happens as long as you fill out the forms
Feminism: Women demand to have shit happen
Ecology: If organic shit happens, it’s OK
Capitalism: Let’s profit from shit happening
Socialism: If shit happens, let’s distribute it equally
Patriotism: Our shit is better than your shit
Conservatism: They don’t make even shit happen like they used to
Liberalism: Shit shouldn’t happen tomorrow
Classical Physics: Shit does not ‘happen’, it just moves around
Quantum Physics #1: Shit happens but you can’t say both where and when
Quantum Physics #2: Shit happens in discrete quanta called shitons
Holistic Physics: If shit happens, it happens everywhere at once
Microcomputing: If shit happens, we’ll fix it in the next version
Computer Science: All shit can in principle happen on a Turing Machine
Applied Mathematics: The probabity of shit happening approaches unity
Engineering: When shit happens, paint over
Medicine: If shit happens, take two Aspirins and call me in the morning
Economics: Shit happens because there’s a great demand for it
Politics: If shit happens, make a deal with it
Diplomacy: Let’s pretend shit doesn’t happen

Forskaren tror att kronisk smärta bestäms av känslor

http://www.independent.ie/health/health-news/chronic-pain-is-determined-by-emotions-scientists-believe-3154924.html

En studie har visat att känslor kan avgöra varför vissa människor är mer benägna att drabbas av kronisk smärta än andra. Forskare säger att det känslomässiga tillståndet i hjärnan kan förklara varför olika individer inte svarar på samma sätt inför liknande skador. Vissa återhämtar sig helt, medan andra förblir i ständig smärta.

Hjärnskannings studier visade för första gången hur kronisk smärta framstår som ett resultat av en känslomässig reaktion på en skada. Processen innefattar en interaktion mellan två områden i hjärnan, den främre storhjärnsbarken (cortex) och accumbens kärnan (nucleus accumbens).

Ledningsforskaren professor Vania Apakarian från Northwestern University i Chicago, USA, säger: ”Skadan i sig är inte tillräcklig för att förklara den pågående smärtan. Det har att göra med skadan kombinerat med tillståndet i hjärnan.”

Ju mer känslomässigt hjärnan reagerade på den ursprungliga skadan desto mer sannolikt var det att smärtan kom att finnas kvar efter att skadan hade läkts, sa han.

Professor Apakarianan tillade: ”Det kan vara så att dessa delar av hjärnan är mer spännande att börja med hos vissa individer eller så kan det finnas genetiska och miljömässig påverkan som predisponerar dessa områden i hjärnan som interagerar på en retbar nivå.”

Forskningen involverade 40 frivilliga, där alla under en episod hade lidit av ryggsmärta som varade en till fyra månader. Fyra hjärnröntgens undersökningar utfördes på varje deltagare under loppet av ett år. Resultaten, som publicerats i tidskriften Nature Neuroscience, gjorde det möjligt att med 85 procents noggrannhet förutsäga vilka personer som skulle komma att utveckla kronisk smärta.

Accumbens kärnan lär resten av hjärnan hur man ska värdera och reagera på omvärlden. Prof Apakarianan sa att denna accumbens kärna kan använda den initiala smärtsignalen för att lära/visa andra delar av hjärnan hur kronisk smärta kan utvecklas. Han tillägger, ”nu hoppas vi att kunna utveckla nya terapier för behandling som grundar sig på detta konstaterande.”

Översättning: Carina Ehlers

~ Jag tycker det är positivt att se att vetenskapen går i en riktning som förhoppningsvis kommer att få bort oss från piller – för att istället lära oss att bryta sinne/känslomässiga bindningar som kan hålla oss kvar i en slags fysisk fångenskap. ~

Etikettmoln