Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Arkiv för september, 2015

LYCKA

FrCypern (2)Epiktetos sa, ”Det finns bara en väg till lyckan och det är att sluta bekymra sig över förhållanden som inte står i vår makt att ändra.”

Alla vill såklart finna ett balanserat liv, där lycka borde få ha en självklar plats. En sorts fridfull lycka inneboende i var och ens sinne. För en del av oss – i till exempel Norden, som har det relativt bra ekonomiskt sett – kan dock känslor av maktlöshet och frustration infinna sig då vi dagligdags möter lidande och utsatta människor, i såväl medier som i verkliga livet. Det är inte längre helt okomplicerat och enkelt i dessa tider av massförflyttning av människor från krigshärjade områden och EU-migranter som tiggande ber om hjälp för skingrandet av misären de lever i.

Lycka kan förefalla vara ett svårt mål att nå upp till och speciellt med enbart en sådan strategi som att allt löser sig om vi bara slutar bekymra oss över förhållanden som vi tror inte står i vår makt att ändra.

För 65 år sedan, 1950, trädde Sydafrikas apartheidlagar i kraft. Rasismen blev därmed lagligt reglerad. Landets tre miljoner vita skulle dominera samhällslivet. De tolv miljoner svarta invånarna fick endast äga land i reservaten, motsvarande 13 procent av landets yta, de hade ingen rösträtt och det blev förbjudet med relationer mellan vita och icke vita.

Det finns fullt av ohyggliga förskräckligheter i mänsklighetens historia och så fort vi öppnar en tidning eller ser på nyheterna eller lyssnar på radion så överöses vi av upprörande och avskyvärda bilder och berättelser. Det hör förstås till att media föredrar att presentera nyheter av sensationell negativ art före positiva sådana men då det inte ligger till gagn för den vanliga människan i hennes många gånger svåra vardag borde hen istället för att bli upprörd göra något konstruktivt istället för att bli kvar i det destruktiva nyhetsflödet.

Då lycka kan te sig på så många olika sätt kan jag mycket väl tänka mig att en del av oss nått en slags lycka genom olika hjälpinstanser där man samlat in mat, kläder och pengar åt hjälpbehövande medan andra har skänkt stora summor i ekonomiskt stöd. Fast då alla inte äger dessa resurser – oavsett om det består av pengar eller av den egna mänskliga kraftinsatsen som volontär – så återstår det ändå en grupp människor som blir kvar i känslor av maktlöshet och frustration. Min övertygelse är att många av dessa människor skulle glädjas åt att få hjälpa till om de haft möjlighet. De allra flesta vill nog mycket hellre hjälpa nödställda än att bli placerade i de otjänstvilligas rasistfack. Det finns till exempel människor som av någon egen personlig tragedi, av en eller annan anledning, inte har någon möjlighet att göra mer handgripliga insatser i biståndsarbetet.

Så hur kan då denna grupp av människor bli en form av delaktighet i de stora hjälpinsatser som görs och kanske komma ett steg närmare så att även de kan släppa taget om hjälplöshetens vanmäktigande grepp och få in mer balans och lycka i sina liv? Ja, vid en första anblick kan det synas vara en helt obegriplig ekvation att lösa, men vid en närmare eftertanke så kanske det inte är så svårt som det verkar vara.

Många av de stora problemen i världen som är grogrunden till krig, lidande och misär – vilka i sin tur genererar folk-flykt från alla dess olika oroshärdar – har sina rötter i avundsjuka, girighet, svartsjuka och hat. Och vill man göra en förändring utan att det ska kosta en massa pengar eller för mycket energi så är det bara att börja i liten skala med sig själv. Ingen människa är perfekt och fulländad men mycket smärta och lidande kan skingras om vi gör oss av med egenskaper som avundsjuka, svartsjuka och hat. Det borde egentligen vara en självklarhet att förstå att dessa egenskaper är sjukdomar som främst drabbar den avundsjuke själv. Nåja, visst kan man tycka att avundsjuka, hat etc är ett fullständigt rimligt sätt att reagera på, men om detta finns det delade meningar och personligen använder jag denna språkyttring därför att dessa attityder är sjukdomsalstrande. Så med tanke på att den person som den avundsjuke är avundsjuk på går fri från det avundsjuka giftets besvär, som härrör från avundsamheten, borde den avundsjuke förstå att hen inget har att vinna och släppa taget istället. Gör du valet att inte ge dina uppkomna negativa känslor någon kraft så kanske de försvinner av sig själva.

Så jag menar att vi alla med enkla medel kan nå en grad av lycka genom att ändra våra attityder. Det behöver inte vara svårare än så för att känna sig mer behjälplig på denna, vår endaste beboeliga planet. Har du inget att bistå med, så varför inte ta nästa steg på din livsväg och börja med dig själv! Du kan skapa lycka kring din egen person – och det i form av att ändra dina attityder. Sluta att skada dig själv med gifter i form av avundsjuka, svartsjuka, hat och girighet etc. Du är värd så mycket mer än att vara fast i ett sådant mörkt och sikt-begränsande töcken och därför är det mycket bättre om du älskar dig själv, vilket också det i förlängningen bäddar för gynnsammare klimat för alla och envar.

När du skapat lycka i ditt eget väsen kommer det att synas. Inte bara omkring dig själv utan också kring dem som befinner sig i din närhet. Och eftersom vi alla är sammanlänkade med varandra – ur ett universellt perspektiv sett – så kommer den lycka du förmått dig att skapa så småningom att sprida sig vida omkring. Det kommer att bli som ringar på vattnet där kärleksfullhet och lycka kan blomstra i harmoni och balans. Tänk vilken fantastisk och underbar ny värld vi skulle kunna få möjlighet att bo i! Som du har varit med och skapat.

Etikettmoln