Jag började som konstnärlig sökare inom andlighet, men i dag vet jag att svar på mina frågor finns inom mig själv

Vi är oändligt mycket mer än det vi tror att vi är

Under senare tid har jag märkt att jag är mycket känslig och min intuition har vidgats. Den 11 mars 2011, vaknade jag på morgonen mycket tidigare än jag brukar göra, och omedelbart läste jag nyheterna på internet, något jag aldrig gör, och mitt hjärta brast när jag tittade på tsunamin som drabbade Japan. Och igår, när jag på förmiddagen satt med en målning, började min stol helt plötsligt att skaka – det var som något abrupt hände under vårt hus. Jag kan föreställa mig att det jag kände var något som liknar en jordbävning, här, under min boning. Detta kommer inte att hända i Sverige antar jag!

Efter en halvtimme eller så, medan jag jämsides med måleriet lyssnar på radion, hörde jag att de talade om en ny jordbävning i Japan, det var ett efterskalv. Och några timmare senare när jag hade avslutat arbetet för dagen läste jag om en kraftig jordbävning i Burma. Detta har hänt en gång förut, men den gången gjorde jag en ‘reading’/avläsning på en person, och då, liksom igår, skakade stolen jag satt på och det visade sig att hennes liv just nu var, just skakigt.

Det är dags för oss att vakna och genom kärleksfullhet läka vår vrede, smärta och känslomässiga sår så att vi tillsammans kan vara behjälpliga i det svåra som just nu sker på vår jord. Som Elizabeth Rose sa i ett tidigare inlägg i sin blogg, ”Många av oss tar emot meddelanden från Moder Jord på ett undermedvetet plan” och jag instämmer till fullo! Vi kan göra bättre än så, genom att både skicka och ta emot. Vi kan sända kärlek, healing och använda våra avsikter. Om vi känner att vi ​​inte kan skicka healing så kan vi åtminstone i kärleksfullhet ändra våra begränsande attityder och tänka positivt och försöka göra det bästa vi kan i den situation som vi nu alla befinner oss i. Med tillit och tilltro till dig själv, likväl som till andra, och en stor portion självdisciplinerad vilja finns det inga som helst hinder för oss att växa i styrka.

Jag följer med stor inlevelse det som Elizabeth Rose skriver i sin blogg, och rekommenderar varmt er att göra detsamma: www.diamondlantern.com

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

We are infinitely more than what we think we are

Recently I have noticed that I am very sensitive and my intuition has been broadened. On March 11, 2011, I woke-up much earlier than I normally do and immediately I read the news on the internet, something I never do, and my heart sunk when I was watching the tsunami as it hit Japan. And yesterday, while I was sitting with a painting, my chair all of a sudden, started to shake – it was like something jolted beneath our house. I can imagine what I felt was something like an earthquake, here, during my abode. This will not happen in Sweden, I guess!

After half an hour or so, while I was listening to the radio, I heard that they were talking about a new earthquake in Japan, it was an aftershock. And a few hours later when I had finished work for the day I read about a major earthquake in Burma. This has happened once before, but that time I did a ‘reading’ of a person. Then, like yesterday, the chair I was sitting on shook. It turned out that her life right now was just shaky.

It is time for us to wake up and in fullness of love, heal our anger, pain and emotional wounds so that we all together can be of assistance in the difficulties which are taking place on this planet. Elizabeth Rose said in an earlier post on her blog, ”Many of us receive messages from Mother Earth at a subconscious level,” and I fully agree, we can do better than this, by both sending and receiving. We can send love and healing by using our positive intentions. If we feel that we can not send healing, we can at least in loving change our limiting attitudes and think positive and try to do the best we can in the situation that we now all find ourselves in. With trust and confidence in yourself, as well as to others, and a great sense of self-disciplined will, there is absolutely no obstacle for us to grow in strength.
With great feeling I follow and read what Elizabeth Rose writes in her blog, and strongly recommend you to do likewise: www.diamondlantern.com

Annonser

Kommentarer till: "Vi är oändligt mycket mer än det vi tror att vi är ~ We are infinitely more than what we think we are" (1)

  1. Carina,
    Thank you for your message. Mother Earth knows all of us and she can feel your wonderful heart.
    With enormous gratitude,
    Elizabeth

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Etikettmoln

%d bloggare gillar detta: